OM
PROSJEKTET

Ungdomsmedvirkning er fortsatt en stor utfordring over hele Europa. Forskning viser oss at bare et sted mellom 9% og 25% av ungdom (avhengig av land) er aktive i ulike prosesser hvor deres stemme blir hørt. Medvirkning skjer i dag som oftest innenfor kultur- og fritidsfeltet og innenfor skolen. For å bygge et sterkere samfunn, som ungdom føler seg som en del av, må vi styrke ungdomsmedvirkning og ungdoms aktive deltagelse i beslutningsprosesser. Vi må skape arenaer hvor ungdom kan bidra med sine løsninger og sine synspunkt.

På denne siden har samlet en rekke øvelser, teorier, eksempler og anbefalinger som organisasjoner, ungdom, kommuner eller andre kan bruke for å styrke ungdoms deltagelse og som kan bidra til at unges stemmer blir hørt i samfunnet. Vi håper at dette vil bidra til at man tar med ungdom i beslutningsprosesser, og at ungdomsmedvirkning blir en prioritet i større grad enn det som er tilfelle i dag. Gjennom forståelse og gode verktøy må vi jobbe for at ungdom får tilgang til reel deltagelse, og gi dem mulighet til å sette makt bak kravene sine. Ved at vi tar skrittet fra symbolsk medvirkning til aktiv og reel medvirkning, vil vi kunne skape et bedre samfunn, hvor alle føler at de har en plass og en stemme.

Denne siden er en del av prosjektet “360 Participation” som er et partnerskap mellom Medvirkningsagentene fra Norge, Institute for Policy Research and Analysis fra Litauen og Youth Work Europe fra Storbritannia. Prosjektet er finansiert av Erasmus+ Youth in Action – Aktiv Ungdom.

Youth participation
Erasmus+ 360 participation Youth Work Europe Politikos ir tyrimų analizės institutas

OM
PROSJEKTET

Ungdomsmedvirkning er fortsatt en stor utfordring over hele Europa. Forskning viser oss at bare et sted mellom 9% og 25% av ungdom (avhengig av land) er aktive i ulike prosesser hvor deres stemme blir hørt. Medvirkning skjer i dag som oftest innenfor kultur- og fritidsfeltet og innenfor skolen. For å bygge et sterkere samfunn, som ungdom føler seg som en del av, må vi styrke ungdomsmedvirkning og ungdoms aktive deltagelse i beslutningsprosesser. Vi må skape arenaer hvor ungdom kan bidra med sine løsninger og sine synspunkt.

På denne siden har samlet en rekke øvelser, teorier, eksempler og anbefalinger som organisasjoner, ungdom, kommuner eller andre kan bruke for å styrke ungdoms deltagelse og som kan bidra til at unges stemmer blir hørt i samfunnet. Vi håper at dette vil bidra til at man tar med ungdom i beslutningsprosesser, og at ungdomsmedvirkning blir en prioritet i større grad enn det som er tilfelle i dag. Gjennom forståelse og gode verktøy må vi jobbe for at ungdom får tilgang til reel deltagelse, og gi dem mulighet til å sette makt bak kravene sine. Ved at vi tar skrittet fra symbolsk medvirkning til aktiv og reel medvirkning, vil vi kunne skape et bedre samfunn, hvor alle føler at de har en plass og en stemme.

Youth participation

Denne siden er en del av prosjektet “360 Participation” som er et partnerskap mellom Medvirkningsagentene fra Norge, Institute for Policy Research and Analysis fra Litauen og Youth Work Europe fra Storbritannia. Prosjektet er finansiert av Erasmus+ Youth in Action – Aktiv Ungdom.

Erasmus+ 360 participation Youth Work Europe Politikos ir tyrimų analizės institutas

KONTAKT

Medvirkningsagentene

Medvirkningsagentene logo

Politikos ir tyrimų analizės institutas

Visit us
[NVO Avilys]
Gedimino pr. 21-2, Vilnius
Lithuania
Politikos ir tyrimų analizės institutas